Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

34°

-

1

Februari

56%

35°

-

2

Mars

53%

35°

-

6

April

52%

34°

-

10

Maj

53%

32°

-

12

Juni

41%

30°

-

15

Juli

28%

29°

-

14

Augusti

27%

28°

-

13

September

35%

29°

-

15

Oktober

46%

31°

-

13

November

59%

33°

-

3

December

57%

33°

-

1