När är det brittsommar?

Väder

Vissa år talas det om att det är brittsommar, men vad innebär uttrycket egentligen?


Uttrycket brittsommar hänger samman med heliga Birgitta (och Britta), som har namnsdag den 7 oktober. Brittsommar kallas en period med varma, soliga och sommarliknande dagar under hösten.

Det är i början av oktober som det är sista chansen att det ska bli 20 grader varmt. I oktober blir dagarna kortare, vilket också bidrar till att sommarkänslan avtar. Men när känslan att “sommaren är tillbaka igen” infinner sig är det alltså brittsommar.

Även kallat indiansommar

Det finns också ett uttryck som heter indiansommar, vilket är samma sak som brittsommar. Indiansommar kommer av att de nordamerikanska indianerna brukade gå på buffeljakt om det var en varm och solig höst. 

Brittsommar har även benämnts som fattigmanssommar och grävlingssommar, då det är tiden då grävlingen är ute och samlar till sitt förråd av livsförnödenheter för vintern.

Ingen exakt definition av brittsommar

Det finns ingen exakt definition av brittsommar, men när temperaturen har uppnåtts till 20 grader åtminstone någon dag mellan den 4 och 10 oktober brukar man säga att det är brittsommar. Det bör inte heller vara alltför blåsigt för att det ska upplevas som tillräckligt varmt när man talar om brittsommarvärme i oktober. I snitt är dessa krav uppfyllda ungefär vart tionde år.

Publicerad 22 jul 2020