Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

28°

-

3

Februari

62%

30°

-

3

Mars

60%

32°

-

2

April

60%

34°

-

2

Maj

61%

35°

-

5

Juni

55%

34°

-

9

Juli

57%

33°

-

10

Augusti

60%

33°

-

10

September

54%

33°

-

12

Oktober

58%

31°

-

7

November

60%

30°

-

4

December

56%

29°

-

4