Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

23°

-

7

Februari

46%

25°

-

7

Mars

46%

27°

-

6

April

46%

30°

-

6

Maj

45%

32°

-

7

Juni

43%

31°

-

13

Juli

46%

30°

-

16

Augusti

50%

31°

-

14

September

42%

29°

-

15

Oktober

45%

28°

-

10

November

44%

25°

-

8

December

43%

23°

-

7