Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

30°

-

1

Februari

62%

33°

-

0

Mars

60%

35°

-

1

April

52%

36°

-

2

Maj

44%

36°

-

7

Juni

39%

33°

-

12

Juli

42%

32°

-

11

Augusti

45%

32°

-

13

September

39%

31°

-

13

Oktober

49%

32°

-

6

November

56%

31°

-

2

December

58%

30°

-

1