Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

23°

-

1

Februari

65%

25°

-

1

Mars

60%

27°

-

1

April

53%

29°

-

4

Maj

47%

28°

-

10

Juni

41%

26°

-

12

Juli

41%

25°

-

9

Augusti

46%

26°

-

9

September

40%

25°

-

11

Oktober

52%

24°

-

6

November

58%

24°

-

2

December

60%

23°

-

1