Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

30°

-

1

Februari

61%

32°

-

0

Mars

59%

34°

-

0

April

52%

36°

-

2

Maj

45%

36°

-

7

Juni

40%

33°

-

14

Juli

42%

32°

-

12

Augusti

46%

32°

-

14

September

39%

31°

-

14

Oktober

50%

31°

-

6

November

55%

31°

-

2

December

57%

30°

-

0