Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

26°

-

9

Februari

57%

27°

-

7

Mars

53%

30°

-

8

April

46%

33°

-

6

Maj

45%

34°

-

8

Juni

44%

33°

-

19

Juli

46%

31°

-

23

Augusti

50%

32°

-

21

September

42%

31°

-

21

Oktober

52%

30°

-

15

November

54%

28°

-

10

December

51%

26°

-

9