Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

27°

-

4

Februari

67%

29°

-

4

Mars

62%

31°

-

3

April

49%

33°

-

2

Maj

47%

33°

-

4

Juni

40%

32°

-

13

Juli

45%

31°

-

16

Augusti

49%

31°

-

15

September

39%

30°

-

14

Oktober

54%

29°

-

10

November

62%

28°

-

6

December

58%

28°

-

4