Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

31°

27°

0

Februari

70%

32°

27°

0

Mars

66%

33°

27°

0

April

52%

35°

28°

1

Maj

49%

35°

30°

5

Juni

40%

33°

30°

15

Juli

46%

33°

30°

12

Augusti

50%

33°

30°

11

September

40%

32°

30°

13

Oktober

56%

32°

29°

6

November

66%

32°

28°

1

December

62%

31°

28°

0