Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

27°

-

2

Februari

70%

29°

-

1

Mars

70%

31°

-

1

April

67%

33°

-

1

Maj

64%

34°

-

2

Juni

52%

33°

-

13

Juli

45%

30°

-

19

Augusti

49%

30°

-

17

September

46%

30°

-

14

Oktober

59%

30°

-

6

November

66%

29°

-

1

December

56%

27°

-

2