Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

21°

-

2

Februari

62%

23°

-

1

Mars

58%

25°

-

1

April

50%

27°

-

3

Maj

46%

27°

-

8

Juni

38%

25°

-

17

Juli

37%

23°

-

22

Augusti

42%

23°

-

21

September

39%

23°

-

17

Oktober

50%

23°

-

10

November

56%

23°

-

4

December

51%

22°

-

2