Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

25°

-

2

Februari

71%

27°

-

1

Mars

68%

29°

-

1

April

64%

31°

-

1

Maj

60%

32°

-

4

Juni

50%

30°

-

13

Juli

42%

28°

-

19

Augusti

48%

28°

-

17

September

47%

28°

-

13

Oktober

58%

28°

-

6

November

66%

27°

-

2

December

57%

25°

-

2