Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

32°

-

1

Februari

72%

34°

-

1

Mars

65%

36°

-

0

April

59%

38°

-

0

Maj

54%

38°

-

2

Juni

43%

36°

-

11

Juli

38%

33°

-

16

Augusti

43%

33°

-

14

September

39%

32°

-

15

Oktober

52%

33°

-

7

November

64%

33°

-

1

December

61%

32°

-

1