Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

22°

-

2

Februari

63%

24°

-

1

Mars

61%

26°

-

3

April

51%

28°

-

7

Maj

49%

27°

-

10

Juni

40%

26°

-

14

Juli

40%

24°

-

18

Augusti

44%

24°

-

17

September

39%

23°

-

14

Oktober

49%

23°

-

8

November

54%

23°

-

3

December

52%

22°

-

2