Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

19°

-

2

Februari

62%

20°

-

1

Mars

58%

22°

-

2

April

47%

23°

-

6

Maj

45%

23°

-

12

Juni

38%

22°

-

18

Juli

38%

20°

-

22

Augusti

41%

20°

-

21

September

36%

20°

-

18

Oktober

48%

20°

-

10

November

55%

20°

-

4

December

52%

19°

-

2