Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

18°

-

2

Februari

62%

19°

-

2

Mars

57%

21°

-

2

April

46%

22°

-

5

Maj

45%

22°

-

11

Juni

38%

20°

-

17

Juli

38%

19°

-

21

Augusti

40%

19°

-

20

September

36%

19°

-

17

Oktober

48%

19°

-

10

November

56%

19°

-

4

December

52%

18°

-

3