Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

18°

-

2

Februari

60%

20°

-

2

Mars

56%

21°

-

2

April

44%

22°

-

6

Maj

43%

22°

-

13

Juni

37%

21°

-

19

Juli

38%

19°

-

23

Augusti

39%

19°

-

23

September

34%

19°

-

19

Oktober

46%

20°

-

11

November

54%

19°

-

4

December

51%

18°

-

2