Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

19°

-

2

Februari

63%

20°

-

1

Mars

59%

22°

-

2

April

48%

24°

-

5

Maj

46%

23°

-

12

Juni

38%

22°

-

18

Juli

37%

20°

-

22

Augusti

40%

21°

-

22

September

36%

20°

-

19

Oktober

48%

21°

-

10

November

55%

20°

-

3

December

54%

19°

-

1