Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

23°

-

2

Februari

71%

25°

-

1

Mars

68%

27°

-

1

April

65%

29°

-

1

Maj

64%

31°

-

4

Juni

52%

29°

-

13

Juli

46%

26°

-

18

Augusti

51%

26°

-

17

September

49%

26°

-

13

Oktober

60%

26°

-

6

November

68%

25°

-

2

December

56%

23°

-

2