Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

21°

-

2

Februari

70%

23°

-

1

Mars

67%

26°

-

1

April

62%

28°

-

4

Maj

58%

28°

-

5

Juni

48%

27°

-

8

Juli

48%

25°

-

9

Augusti

52%

25°

-

9

September

49%

24°

-

8

Oktober

59%

23°

-

4

November

65%

22°

-

2

December

60%

21°

-

2