Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

22°

-

2

Februari

60%

25°

-

1

Mars

60%

29°

-

1

April

56%

33°

-

1

Maj

57%

36°

-

2

Juni

56%

36°

-

4

Juli

52%

36°

-

3

Augusti

52%

35°

-

4

September

51%

32°

-

4

Oktober

58%

30°

-

3

November

59%

25°

-

2

December

50%

22°

-

2