Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

25°

-

7

Februari

58%

26°

-

5

Mars

51%

28°

-

5

April

40%

30°

-

5

Maj

40%

30°

-

8

Juni

35%

29°

-

17

Juli

42%

28°

-

17

Augusti

43%

29°

-

16

September

34%

28°

-

18

Oktober

42%

27°

-

14

November

51%

26°

-

8

December

50%

25°

-

7