Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

24°

-

8

Februari

59%

26°

-

5

Mars

53%

28°

-

5

April

43%

30°

-

6

Maj

42%

30°

-

10

Juni

36%

28°

-

18

Juli

43%

28°

-

19

Augusti

46%

29°

-

18

September

35%

28°

-

21

Oktober

42%

27°

-

16

November

52%

26°

-

9

December

52%

25°

-

8