Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

26°

-

9

Februari

59%

27°

-

7

Mars

52%

30°

-

6

April

42%

31°

-

5

Maj

43%

32°

-

9

Juni

37%

31°

-

16

Juli

43%

30°

-

17

Augusti

45%

31°

-

17

September

36%

30°

-

19

Oktober

44%

28°

-

16

November

52%

27°

-

10

December

50%

26°

-

9