Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

28°

27°

17

Februari

53%

28°

28°

17

Mars

52%

28°

28°

18

April

50%

27°

27°

17

Maj

54%

25°

26°

14

Juni

52%

24°

25°

13

Juli

51%

22°

24°

15

Augusti

50%

22°

23°

16

September

51%

23°

23°

12

Oktober

54%

24°

24°

13

November

55%

26°

25°

12

December

50%

27°

26°

16