Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

-16°

-

3

Februari

71%

-11°

-

3

Mars

70%

-1°

-

3

April

63%

-

5

Maj

62%

16°

-

8

Juni

59%

21°

-

12

Juli

55%

22°

-

16

Augusti

60%

20°

-

14

September

65%

15°

-

9

Oktober

67%

-

6

November

63%

-5°

-

3

December

62%

-13°

-

3