Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

71%

-9°

-

4

Februari

71%

-7°

-

3

Mars

70%

-

4

April

63%

-

7

Maj

63%

16°

-

9

Juni

60%

20°

-

13

Juli

57%

20°

-

17

Augusti

60%

19°

-

16

September

68%

15°

-

8

Oktober

71%

-

6

November

69%

-2°

-

5

December

68%

-7°

-

4