Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

12

Februari

36%

-

12

Mars

40%

10°

-

12

April

46%

15°

-

12

Maj

51%

20°

-

13

Juni

58%

24°

-

10

Juli

67%

26°

-

7

Augusti

68%

26°

-

7

September

62%

23°

-

7

Oktober

51%

17°

-

9

November

38%

10°

-

12

December

28%

-

13