Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

10

Februari

43%

-

9

Mars

44%

-

10

April

48%

12°

-

12

Maj

51%

17°

-

13

Juni

57%

21°

-

11

Juli

67%

23°

-

8

Augusti

69%

23°

-

8

September

65%

20°

-

6

Oktober

56%

14°

-

7

November

43%

-

9

December

35%

-

10