Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

10

Februari

36%

-

10

Mars

44%

12°

-

10

April

50%

18°

-

11

Maj

55%

23°

-

12

Juni

62%

27°

-

9

Juli

70%

30°

-

6

Augusti

72%

30°

-

6

September

65%

26°

-

6

Oktober

54%

19°

-

8

November

40%

12°

-

10

December

30%

-

11