Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

9

Februari

42%

-

8

Mars

46%

11°

-

9

April

52%

16°

-

9

Maj

56%

21°

-

11

Juni

63%

25°

-

8

Juli

72%

28°

-

6

Augusti

73%

28°

-

6

September

68%

24°

-

5

Oktober

57%

18°

-

6

November

43%

11°

-

8

December

36%

-

9