Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

9

Februari

41%

-

9

Mars

43%

-

9

April

48%

14°

-

11

Maj

51%

19°

-

13

Juni

58%

22°

-

10

Juli

67%

25°

-

8

Augusti

69%

25°

-

7

September

65%

21°

-

6

Oktober

56%

16°

-

7

November

41%

-

9

December

33%

-

10