Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-

12

Februari

32%

-

11

Mars

37%

10°

-

12

April

42%

15°

-

13

Maj

48%

20°

-

13

Juni

54%

23°

-

11

Juli

63%

26°

-

8

Augusti

65%

26°

-

7

September

57%

22°

-

8

Oktober

47%

16°

-

9

November

34%

10°

-

12

December

24%

-

13