Mindre flygtrafik = sämre prognoser?

mikael sjöstrand

Mindre flygtrafik är bra för klimatet men inte lika bra för våra väderprognoser. Flygtrafiken ger nämligen värdefulla mätningar av vädret på 10–12 kilometers höjd som används för att göra våra väderprognoser. Den senaste månaden när flygtrafiken har minskat drastiskt har det gjorts det färre mätningar på dessa höjder och det kan bidra till sämre prognoser.

När man gör en väderprognos utgår man alltid från hur vädret är just nu för att sedan beräkna förändringarna i vädret framåt i tiden med hjälp av superdatorer. För att veta hur vädret är just nu används mätningar från bland annat satellit, radar, flygplan, väderballonger och väderstationer. För att väderprognosen ska bli bra behöver vädret i utgångsläget vara så väldefinierat som möljigt utifrån dessa mätningar.

Ett litet fel kan växa till ett stort fel i en väderprognos

Om det saknas eller är felaktiga mätningar i ett visst område eller på en viss höjd i atmosfären kan det bidra med ett fel i utgångsläget som potentiellt kan bli större när vädret beräknas framåt i tiden.

Det europeiska vädercentret har uppskattat att felet skulle kunna bli upp till 15 % större i väderprognoserna om vi inte skulle ha några mätningar alls från flygtrafiken. Flygtrafiken har dock inte stannat av helt, utan den flygtrafik som finns ger mätdata som används i framställandet av väderprognoserna idag.

Flygtrafiken ger framförallt mätningar av temperatur, vind och luftfuktighet på 10–12 kilometers höjd. På de höjderna rör sig jetströmmen som har stor påverkan på det väder vi får på våra breddgrader. Hur jetströmmen påverkar vårt väder kan du läsa i ett tidigare inlägg.

Ny satellit gör att progonserna troligen klarar sig bra ändå

I början på år 2020 började man använda sig av en ny satellit som ger mycket bättre mätningar av vind än vad som tidigare varit möjligt. Det gör att det är osäkert hur stor påverkan den minskade flygtrafiken har på väderprognoserna. Eventuellt kan den nya satelliten göra att det inte blir någon nämnvärd påverkan i väderprognoserna.

 

Publicerad 22 apr 2020