Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

27°

-

16

Februari

56%

27°

-

16

Mars

57%

26°

-

14

April

62%

25°

-

9

Maj

66%

23°

-

7

Juni

65%

22°

-

5

Juli

63%

21°

-

7

Augusti

67%

22°

-

5

September

69%

24°

-

5

Oktober

65%

25°

-

9

November

60%

26°

-

13

December

54%

27°

-

17