Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-1°

-

14

Februari

34%

-

14

Mars

36%

-

15

April

37%

-

16

Maj

40%

13°

-

15

Juni

44%

16°

-

14

Juli

57%

19°

-

11

Augusti

57%

20°

-

10

September

53%

16°

-

10

Oktober

48%

11°

-

11

November

36%

-

14

December

28%

-

15