Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

14

Februari

36%

-

13

Mars

39%

-

14

April

40%

12°

-

15

Maj

45%

17°

-

13

Juni

49%

20°

-

12

Juli

62%

23°

-

9

Augusti

62%

23°

-

9

September

56%

20°

-

9

Oktober

50%

14°

-

11

November

37%

-

14

December

30%

-

14