Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

14%

-1°

17

Februari

24%

-1°

13

Mars

37%

13

April

45%

11

Maj

55%

13°

10

Juni

58%

18°

12°

10

Juli

53%

20°

17°

12

Augusti

52%

20°

18°

14

September

45%

15°

14°

16

Oktober

33%

11°

10°

15

November

18%

18

December

12%

19