Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

14%

-2°

18

Februari

24%

-2°

14

Mars

34%

14

April

42%

12

Maj

51%

16°

11

Juni

53%

20°

13°

12

Juli

49%

21°

17°

14

Augusti

48%

20°

18°

14

September

39%

16°

15°

16

Oktober

29%

10°

11°

16

November

16%

18

December

12%

20