Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

15%

-3°

-

18

Februari

24%

-2°

-

15

Mars

34%

-

15

April

41%

10°

-

13

Maj

50%

18°

-

13

Juni

50%

21°

-

13

Juli

48%

22°

-

14

Augusti

48%

21°

-

14

September

38%

16°

-

16

Oktober

29%

10°

-

16

November

15%

-

19

December

12%

-1°

-

20