Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

16%

-4°

-

18

Februari

25%

-2°

-

15

Mars

35%

-

15

April

41%

10°

-

13

Maj

50%

18°

-

13

Juni

50%

21°

-

13

Juli

49%

22°

-

14

Augusti

50%

21°

-

13

September

41%

16°

-

15

Oktober

30%

10°

-

15

November

16%

-

18

December

12%

-1°

-

20