Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

16%

-2°

-

18

Februari

25%

-1°

-

14

Mars

35%

-

14

April

43%

11°

-

12

Maj

52%

17°

-

13

Juni

54%

21°

-

13

Juli

51%

22°

-

14

Augusti

52%

21°

-

13

September

43%

17°

-

15

Oktober

31%

11°

-

15

November

16%

-

18

December

14%

-

19