Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-9°

-

11

Februari

54%

-8°

-

9

Mars

55%

-

9

April

61%

15°

-

8

Maj

63%

23°

-

9

Juni

67%

28°

-

8

Juli

71%

30°

-

9

Augusti

75%

29°

-

6

September

70%

23°

-

6

Oktober

57%

13°

-

9

November

47%

-

10

December

43%

-5°

-

12