Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-

7

Februari

60%

-

6

Mars

60%

10°

-

7

April

58%

17°

-

8

Maj

58%

23°

-

8

Juni

52%

26°

-

11

Juli

40%

28°

-

16

Augusti

47%

29°

-

14

September

54%

25°

-

9

Oktober

59%

19°

-

7

November

52%

10°

-

9

December

54%

-

8