Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

-

9

Februari

56%

-

8

Mars

60%

10°

-

8

April

60%

18°

-

9

Maj

60%

23°

-

8

Juni

52%

26°

-

11

Juli

44%

29°

-

15

Augusti

52%

29°

-

14

September

54%

25°

-

9

Oktober

60%

20°

-

6

November

52%

12°

-

9

December

53%

-

9