Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

29°

29°

18

Februari

55%

29°

29°

15

Mars

57%

29°

29°

17

April

67%

29°

29°

14

Maj

76%

28°

28°

8

Juni

77%

26°

27°

6

Juli

76%

26°

26°

5

Augusti

80%

26°

26°

5

September

81%

26°

26°

5

Oktober

81%

28°

26°

7

November

76%

28°

27°

9

December

61%

29°

29°

14