Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

28°

-

3

Februari

65%

30°

-

3

Mars

63%

32°

-

4

April

56%

33°

-

8

Maj

49%

32°

-

15

Juni

38%

31°

-

20

Juli

38%

30°

-

21

Augusti

37%

30°

-

23

September

43%

30°

-

19

Oktober

47%

30°

-

16

November

55%

29°

-

8

December

61%

28°

-

5