Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

71%

30°

-

10

Februari

69%

31°

-

12

Mars

64%

31°

-

16

April

59%

29°

-

22

Maj

61%

28°

-

22

Juni

61%

28°

-

14

Juli

57%

28°

-

13

Augusti

58%

28°

-

15

September

63%

28°

-

17

Oktober

64%

30°

-

19

November

63%

29°

-

19

December

70%

30°

-

12