Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

26°

-

13

Februari

68%

27°

-

14

Mars

64%

26°

-

18

April

56%

25°

-

24

Maj

56%

24°

-

22

Juni

58%

24°

-

16

Juli

54%

24°

-

16

Augusti

53%

24°

-

18

September

60%

25°

-

17

Oktober

60%

26°

-

18

November

56%

25°

-

18

December

62%

26°

-

15